حمید یزدنیان کاشانی

اداره نظارت و هماهنگی

شرح وظایف اداره نظارت و هماهنگی

 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحدهای تخصصی ستادی و واحدهای استانی در راستای اجرای فعالیتها و برنامه های مصوب.
 • بررسی و ارئه پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی برای حل مشکلات واحدهای استانی در تنظیم برنامه های حفاظتی مناطق تحت مدیریت و پیگیری آنها در سازمان مرکزی و سایر مراجع ذیربط.
 • تهیه دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات سازمان در مورد حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع سطحی و زیرزمینی از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و … در مناطق تحت مدیریت سازمان با همکاری واحدهای تخصصی و نظارت دقیق بر اجرای آنها.
 • تهیه آمار و اطلاعات و جمع بندی وضعیت اراضی مستثنیات در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان و برنامه ریزی به منظور اولویت بندی خرید مستثنیات و حصارکشی و مرزبندی مناطق.
 • برنامه ریزی و پیگیری و انجام امور مربوط به کمیته فنی بررسی طرح های تکثیر و پرورش وحوش و قرقهای اختصاصی.
 • اقدامات لازم به منظور تاسیس باغ وحش، نمایشگاههای حیات وحش، بهره برداری از قرقهای اختصاصی و طرح های تکثیر و پرورش وحوش و نگهداری وحوش و ورود و خروج حیوانات وحشی از کشور با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 • پیگیری و تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای استانی با رعایت ضوابط و مقررات و هماهنگی با واحدهای ذیربط.
 • تهیه دستورالعمل نگهداری گونه های جانور وحشی با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آن.
 • اقدام لازم به منظور مجوزهای مربوط به مناطق تحت مدیریت به منظور بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و … با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 • تهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالیانه از بادیدکنندگان از مناطق تحت مدیریت سازمان و پردازش آنها به منظور انجام برنامه ریزی های مدیریتی و حفاظت در مناطق.
 • برنامه ریزی، انجام و پیگیری امور اجرایی مرتبط با کنوانسیون سایتیس.
 • انجام سایر امور مربوط که از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp