احمد نورالدینی

اداره هماهنگی و ترافیک

شرح وظایف اداره هماهنگی و ترافیک

الف ـ برنامه ‌ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک در سطح استان .
ب ـ تدوین خط مشی و سیاستهای جامع و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس ‌اهداف و سیاستهای ملی‌، منطقه‌ای و مصوبات شورای عالی‌ ترافیک.
ج ـ بررسی و تایید طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری ـ که شرح خدمات آنها به تصویب شورای عالی ترافیک می‌رسد ـ و سایر مطالعات حمل و نقل و ترافیک لازم برای ‌شهرهای استان به منظور بررسی و تصویب شورای عالی‌.
د ـ هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای ‌عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره ‌وری فعالیتها.
ه ـ هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل و ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه برون‌شهری استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی و منطقه‌ای‌.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp